dissabte, 2 de febrer de 2008

800 anys del Rei En Jaume

En Vicent Partal, director de Vilaweb, suggerí reproduir un fragment del Llibre dels Feyts de Jaume I avui que fa 800 anys del seu naixement.

La resposta a la Catosfera ha estat massiva (com s'indica a poliblocs.cat), com no podia ser d'una altra manera (venint la iniciativa de qui ve) i aquí no serem menys.

He triat un fragment on es relata la preparació de la invasió de Mallorca:

E axi con el ho dix, faem armar ·III· galees enfre Barcelona e Terragona: e al quinzen dia foren ab nos a Salou: e feya nuyt escura e torbada, e a pesar dels mariners metem nos en la mar. E quan haguem anades ·X· milles ab ·I· poch doreg que hauiem, uench nos la bela nuyt e bona mar, e bela luna: si que dix en ·Bñg· Sesposes, que tant nos amaua Deus, que en galotxes poriem passar la mar, que nos cuydauem hauer mal temps, e uos hauets aytal temps con galees armades demanen, e par que Deus fassa per uos. E nos dixem li, que tal Senyor seruiem, que no caydauem fallir en res que faessem en nom del, e que li ho grayem aymnt con podem ni sabiem. E quant uench altercer jorn bon mati sus entrel sol exit e tercia, nos fom a Portupi, e endreçam nostres senyeres en cascuna de les galees, e ab nostres trompes entram nosen al port de la ciutat de Maylorques.